ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างอาหารและโฮสต์

เครือข่ายปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างอาหารและโฮสต์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยาด้วยวิธีการคัดกรองความเร็วสูงของเราในที่สุดเราก็มีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความซับซ้อนนี้ได้แนวทางการบริโภคอาหารหรือการพัฒนาของแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถใช้ในการเพิ่มผลประโยชน์ของเมตฟอร์มินข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเมตฟอร์มินนั้นมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน การมีปฏิสัมพันธ์แบคทีเรียมีกลไกที่ซับซ้อนที่ช่วยให้พวกเขาสามารถประสานงานกับโภชนาการและสัญญาณเมตฟอร์มิน เป็นผลมาจากการปรับตัวนี้แบคทีเรียสะสมสารซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลบวกของเมตฟอร์มินต่อสุขภาพของโฮสต์