บทบาทสำคัญในการทำงานของโปรตีน

การค้นพบกุญแจอันที่สองคือความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของภูมิภาคระหว่างสติกเกอร์เช่นเดียวกับการไม่ใช้รหัสหรือดีเอ็นเอขยะยานอวกาศในตอนแรกแสดงลักษณะที่น่าสนใจบางอย่าง แต่ดูเหมือนจะไม่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของโปรตีนปรากฎว่าอวกาศมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจยานอวกาศเจือจางความแข็งแรงของการโต้ตอบของสติกเกอร์

ซึ่งช่วยให้การก่อตัวของของเหลวสติ๊กเกอร์จะอยู่ใกล้เกินไปและโปรตีนจะรวมตัวกับของแข็งเสมอการทำความเข้าใจกฎที่ทำให้ LLPS ให้นักวิจัยมีวิธีใหม่ในการ อ่านโปรตีนเพื่อตรวจสอบว่าพวกมันจะควบแน่นเป็นของเหลวหรือกลายเป็นของแข็งที่เป็นปัญหาหรือไม่ มีความเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทมากกว่า นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของกระบวนการทางชีวภาพมากมายแบบจำลองนี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจกับโรคมะเร็ง เพราะการประยุกต์ใช้กับโปรตีนประเภทต่างๆ