การพัฒนาทางเดินเศรษฐกิจตะวันออก

ผู้ผลิตยานยนต์ของประเทศไทยในการทดสอบมาตรฐานยานยนต์และยางรถยนต์ของโลกเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ผลิตยางรถยนต์ในราชอาณาจักร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเดินเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ ศูนย์ฯ จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์และยางรถยนต์ในอาเซียน

การก่อสร้างเขตเบรคประสิทธิภาพ 700 ล้านบาทในระยะแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว TISI กำลังเจรจากับสำนักงบประมาณในส่วนที่เหลืออีก 3 พันล้านบาทสำหรับการพัฒนาระยะที่สองของสี่สาขาอื่น ๆ ได้แก่ สนามเบรกจอด, แพลตฟอร์มแบบไดนามิก, สนามลื่นไถล, สนามทางไกลและความเร็วสูง ศูนย์แห่งนี้จะช่วยเพิ่มการใช้ยางในประเทศปีละ 150,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของชาวสวนยางมากกว่า 6 ล้านคน วันชัยกล่าวว่าศูนย์จะลดระยะเวลาการทดสอบลงสองเดือนเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตยางรถยนต์จะไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์เพื่อทำการทดสอบในต่างประเทศอีกต่อไป